PetrMatejka.com

Home
Odkazy / Links
Dr.MOZSE
Kontakty / Contacts

Vstup do diskrétní zóny pro uživatele pomocí hesla

Enter the discreet zone for users with the password

 Vítejte na soukromé stránce pro rodinu a přátele

Welcome to a private site for family and friends

      Ing. Petr Matějka, nar. r. 1967 v Jičíně, Vzdělání: SPŠ strojní, České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojního inženýrství, obor Strojírenská technologie, certifikát o znalosti anglického jazyka FCE (First Certificate in English, University of Cambridge), Pedagogická Univerzita v Hradci Králové. Povolání: Učitel na Střední průmyslové škole v Jičíně, vedoucí oddělení v oblasti Automotive. Jmenování ředitelem Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Jičíně (viz usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 14/1232/2003, strana 24), neuskutečněno. V letech 1994 až 2007 jmenovaný soudní tlumočník anglického jazyka. Hobby: Člen kapel Dr.MOZSE, MAVIS a NaPrachOff.  
   
        Petr Matejka. Dipl. Ing. Born in 1967 in Jicin, CZ. Education: Mechanical engineering. Graduate at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, specialization: Engineering Technology. Language skills: English (First Certificate in English, University of Cambridge), German, and Russian. Graduate at the Pedagogical University in Hradec Kralove.  Jobs: Secondary school teacher at the Secondary Mechanical School in Jicin. Head of department in automotive branch. Czech-to-English interpreter. Hobbies: Member of music bands of 'Dr.MOZSE', 'MAVIS' and 'NaPrachOff'.